Historia
 
Historia I (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

W jakim wieku kobiety wychodziły za

Tekst źródłowy Zadanie
10 Zadanie
11 Zadanie

W epoce średniowiecza kobiety wychodziły za mąż w wieku 16 - 22 lat. Pomagały mężowi w pracy, zajmowały się domem oraz rodziły dzieci. 

Średniowieczne damy najczęściej pozostawały w cieniu mężczyzn. Jednak niektóre z nich, dzięki swej inteligencji, urodzie i niezwykłaej osobowości doczekały się uznania. Małżonki władców i dostojników dbały o rozwój szkolnictwa i sztuki, fundowały liczne kościoły i klasztory. Wielki szacunek zyskały również dzięki skromnemu i pobożnemu życiu.