Historia
 
Historia I (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Podaj przykłady zachowań uznanych za 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Podaj przykłady zachowań uznanych za

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Przykłady zachowań uznanych za dopuszczalne w średniowieczu, które dziś są nie do przyjęcia :

  • tortury nieposłusznych poddanych;
  • publiczne egzekucje z udziałem gapiów;
  • przyzwolenie na mordowanie niechrześcijan, bez względu na wiek i płeć;
  • prześladowania Żydów; 
  • nawracanie pogan przy użyciu zbrojnego oręża;
  • publiczne biczowanie jako forma pokuty;