Historia
 
Historia I (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Podaj daty i rezultaty znanych ci wypraw 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Podaj daty i rezultaty znanych mi wypraw krzyżowych .

  • I krucjata (1096 - 1099) - zakończyła się zdobyciem Jerozolimy w 1099 r. W efekcie sukcesów na Bliskim Wschodzie utworzono kilka państw łacińskich - królestwo Jerozolimy, hrabstwo Trypolisu, księstwo Antiochii oraz hrabstwo Edessy. Powstały zakony rycerskie - Templariusze, Joannici oraz Krzyżacy.
  • II krucjata (1147 - 1149) - głównym celem krucjaty było odbicie hrabstwa Edessy z rąk muzłumanów. Wyprawa zakończyła się klęską.
  • III krucjata (1189 - 1192) - jej celem było odbicie Jerozolimy. Wyprawę prowadzili: król Francji - Filip II August, Anglii - Ryszard Lwie Serce oraz cesarz Fryderyk I Barbarossa.
  • IV krucjata (1202 - 1204) - została podjęta w wyniku starań papieża Innocentego III. Ostatecznie krzyżowcy zdobyli Konstantynopol i utworzyli tam nowe państwo - Cesarstwo Łacińskie, które przetrwało do 1261 r. Skutkiem wyprawy był wzrost napięcia między katolikami a prawosławnymi. 
  • krucjata dziecięca - została podjęta w 1212 r ., wzięły w niej udział francuskie oraz niemieckie dzieci. Wyprawa zakończyła się tragicznie. Niewinne dzieci zostały sprzedane przez muzłumanów do niewoli. 
  • upadek Akki - w 1291 r. upadła ostatnia twierdza krzyżowców w Ziemi Świętej.