Historia
 
Historia I (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

Podaj nazwę państwa utworzonego przez

7 Zadanie
8 Zadanie

Nazwa państwa utworzonego przez Krzyżowców w Ziemi Świętej - Królestwo Jerozolimskie .

Królestwo Jerozolimskie zostało założone w 1100 roku przez krzyżowców w czasie I krucjaty na terenie Syrii i Palestyny. Było ono lennem stolicy apostolskiej. Wprowadzono w nim typowy ustrój feudalny, a z muzłumanów uczyniono poddanych chłopów. Pierwszym władcą Królestwa Jerozolimy został Godfryd z Bouillon (z tytułem Obrońcy Grobu Świętego), a pierwszym królem - jego brat Baldwin