Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Podaj postanowienia ugody w Wormacji 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Podaj postanowienia ugody w Wormacji

13 Zadanie

Postanowienia ugody w Wormacji :

  • Zgodnie z warunkami podpisanego dokumentu papież powoływał kandydata do godności biskupiej, lecz cesarz nadawał tej osobie dobra ziemskie (lenno). Oznaczało to, że obaj władcy musieli osiągnąć porozumienie. 
  • Cesarz zrezygnował z wręczania pierścienia oraz pastorału (insygniów władzy duchownej), lecz zachował prawo wręczania berła (insygnium władzy świeckiej). 
  • Ugoda wormacka zakończyła spór o inwestyturę. Nierozstrzygnęła jednak poważniejszego konfliktu - o prymat w świecie chrześcijańskim.