Historia
 
Historia I (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Co i kiedy zmienił papież w sposobie wyboru 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Co i kiedy zmienił papież w sposobie wyboru

6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie

W 1059 roku z inicjatywy kardynała Humberta papież Mikołaj II wydał dekret elekcyjny " In Nomine Domini ", na mocy którego wyboru papieża miało podejmować odtąd konklawe , czyli kolegium kardynałów , pozbawione nacisków z zewnątrz. 

Dekret Mikołaja II unormował procedurę wyboru kolejnych papieży. Od tego czasu prawo elekcji biskupa Rzymu przysługuje tylko kolegium kardynalskiemu.