Historia
 
Historia I (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Co to jest rewolucja? Na czym 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Co to jest rewolucja? Na czym

2 Zadanie
3 Zadanie

Rewolucja to gwałtowne zastąpienie starego systemu nowym. 

W epoce neolitu nastąpiły wielkie zmiany w życiu praczłowieka. Zakończyło się ostatnie zlodowacenie, klimat na kuli ziemskiej ponownie się ocieplał. W miarę ustępowania lodowca na jego miejscu pojawiały się wielkie lasy. Nowe warunki klimatyczne znacznie ułatwiały bytowanie ówczesnych ludzi, którzy przestali wędrować i rozpoczęli osiadły tryb życia.

Rewolucja neolityczna polegała na wprowadzeniu rolnictwa oraz intensyfikacji produkcji żywności, której towarzyszył wzrost liczby ludności. W epoce neolitu ludzie zaczęli produkować żywność. Uprawiali ziemię, obsiewali ją ziarnem, zbierali plony i magazynowali zapasy. Karczowali lasy w pobliżu pól uprawnych budowali lepianki oraz szałasy. Z czasem udomowili także zwierzęta i rozpoczęli ich hodowlę, zajmowli się wypasaniem kóz, owiec i bydła. Zwierzęta hodowlane dostarczały ludziom mięsa, skór oraz mleka.