Historia
 
Historia I (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
[Rozdział] XXXIII. Przede wszystkim trzeba 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

[Rozdział] XXXIII. Przede wszystkim trzeba

Tekst źródłowy Zadanie
  • Streść własnymi słowami podane tu punkty reguły

1. Mnisi nie mogą przyjmować żadnej rzeczy bez zgody i wiedzy opata. W zakonie benedyktyńskim wszystko jest wpólne pomiędzy braćmi. Cyt. " (...) aby nikt nie ważył się cokolwiek darować lub przyjmować bez pozwolenia opata lub mieć czegokolwiek na własność (...) Wszystko ma być wspólne dla wszystkich ."

2. W zakonie w ciągu dnia, wydawane są dwa dania gotowane. Cyt. " (...) na codzienne pożywienie wystarczą (...) dwa dania gotowane, a to ze względu na różnice w zdrowiu, aby ten, który jednej potrawy jeść nie może, mógł się posilić drugą ."

3. Najważniejszą zasadą mnichów jest życie zgodne z zasadą "módl się i pracuj". Cyt. " Lenistwo jest wrogiem duszy (...) bracia powinni w pewnych godzinach zajmować się pracą ręczną, a w innych Bożym czytaniem ".