Historia
 
Historia I (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Po co budowano zamki? Jakie funkcje 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Po co budowano zamki? Jakie funkcje

Tekst źródłowy Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Średniowieczny zamek pełnił przede wszystkim funkcje mieszkalne oraz obronne. Stanowił ośrodek władzy monarszej, był siedzibą rycerzy oraz możnowładców. Charakterystycznymi elementami średniowiecznych zamków były: grube, kamienne mury obronne ze strzelnicami otaczającymi budowlę z każdej strony, wysokie wieże, zwodzone mosty, umocnione bramy wjazdowe, fosy, wały ziemne oraz niewielkie okna. 

Na zamku odbywały się sądy oskarżonych, załoga rycerska pilnowała bezpieczeństwa dróg handlowych i portów, potężne mury dawały schronienie miejscowej ludności w czasie najazdu.