Historia
 
Historia I (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

Kiedy i w jaki sposób powstało zachodnie

13 Zadanie
14 Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Zachodnie cesarstwo rzymskie powstało w 800 roku. W dzień Bożego Narodzenia, Karol Wielki został koronowany na cesarza przez papieża Leona III. Koronacja spowodowała, że władca Franków stał się równy cesarzowi Konstantynopola. Bizancjum uznało tytuł cesarski króla Franków dopiero w 812 roku.