Historia
 
Historia I (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

Gdzie leżała stolica państwa Franków?

7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie

Państwo Franków nie posiadało stolicy. Karol Wielki wraz z licznym dworem przenosił się z miejsca na miejsce, aby osobiście nadzorować sprawy kraju. Królewska rezydencja znajdowała się w Akwizgranie (obecnie Aachen w Niemczech).