Historia
 
Historia I (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Skarb i rządy państwem należały 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Skarb i rządy państwem należały

1 Zadanie
2 Zadanie
Tekst źródłowy Zadanie
  • Do czego ograniczała się władza króla? Kto naprawdę rządził państwem?

- Władza króla ograniczała się jedynie do posiadania królewskiego tytułu oraz przyjmowania zagranicznych poselstw. Według frankijskiego biografa i kronikarza - Einharda: król miał " nosić długie włosy i niestrzyżoną brodę, zasiadać na tronie i udawać panującego" . Faktyczne rządy należały do majordomów, którzy władali Królestwem i zarządzali państwowym skarbem.