Historia
 
Historia I (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Omów przyczyny wielkiej schizmy wschodniej 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Przyczyny wielkiej schizmy wschodniej :

  • Pogłębiające się różnice kulturowe pomiędzy chrześcijanami z terenów cesarstwa bizantyjskiego a mieszkańcami Europy Zachodniej;
  • Upadek autorytetu papiestwa;
  • Symonia oraz nepotyzm;
  • Konflikt w dużej mierze był spowodowany również różnicami językowymi - na Wschodzie używano greki, a na zachodzie - łaciny, utrudniało to prowadzenie najistotniejszych dyskusji na tematy teologiczne;
  • Ostatecznie do rozłamu między zachodnim chrześcijaństwem a wschodnim doszło w XI wieku - rozłam ten powszechnie nazwano Schizmą Wschodnią;
  • Nieuznawany wówczes przez chrzescijan wschodnich papież, wykluczył z Kościoła patriarchę Kontantynopola, który w zamian nałożył na biskupa Rzymu ekskomunikę;