Historia
 
Historia I (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Co Bizantyjczycy i ludzie Zachodu wazjemnie 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Mieszkańcy Bizancjum, uważali swoich zachodnich sąsiadów za nieuków i barbarzyńców . Odczuwali względem nich pewną wyższość. 

Z kolei ludzie Zachodu uważali Bizantyjczyków za ludzi niezwykle zawistnych i zdradliwych

Z czasem, niechęć mieszkańców Bizancjum oraz ludzi Zachodu była tak wielka, że przerodziła się niemal w nienawiść.