Historia
 
Historia I (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Co to jest cezaropapizm? 4.34 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Co to jest cezaropapizm?

7 Zadanie
8 Zadanie

Cezaropapizm - to doktryna polityczna głosząca zwierzchność władzy państwowej nad władzą kościelną, uznająca ją za uprawnioną do ingerencji w sprawy wiary i organizacji Kościoła. 

Cezaropapizm pojawił się już w czasach wydania edyktu mediolańskiego, jednak jego szczytem był okres panowania cesarza Justyniana Wielkiego, który osobiście ingerował w sprawy administracji kościelnej, wydawał edykty dogmatyczne i przepisy liturgiczne a także zwoływał i zatwierdzał postanowienia soborów.