Historia
 
Historia I (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
W jakich dziedzinach życia przetrwały 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

W jakich dziedzinach życia przetrwały

1 Zadanie
2 Zadanie

Dziedziny życia, w których przetrwały wpływy cywilizacji rzymskiej :

  • Łacina - pozostała przez wieki językiem uczonych i duchownych. Współcześnie łacińskimi słowami oraz sentencjami nadal posługują się wykształceni ludzie na całym świecie. Z tego języka pochodzi fachowa terminologia tworzona na potrzeby wielu dziedzin nauki, a jego elemnty można odnaleźć nawet w mowie codziennej. Państwa wyznaczają "konsulów", kandydaci ubiegają się o miejsca w "senacie", na uniwersytetach pracują "rektorzy" i "kwestorzy", a w organach wymiaru sprawiedliwości - "prokuratorzy" oraz "adwokaci".
  • Prawo -  prawo rzymskie stało się podstawą systemów prawnych późniejszych państw europejskich. Wiele rzymskich sentencji prawnych nadal znajduje zastosowanie np. " Lex retro non agit " - prawo nie działa wstecz, " Salus rei publicae suprema lex " - dobro państwa najwyższym prawem, czy też " Dura lex, sed lex " - twarde prawo, ale prawo.
  • Chrześcijaństwo - ukształtowało dzisiejszą Europę. Kościół przejął od państwa rzymskiego jego język, organizację, a nawet stroje. Rzym pozostał siedzibą papieża - dla katolików zastępcy Chrystusa na ziemi. W Kościele rzymskim do dnia dzisiejszego funkcjonują np. rzymskie diecezje i prowincje.
  • Literatura - utwory Wergiliusza, Owidiusza i Horacego czytane są do dnia dzisijszego na całym świecie. 
  • Architektura - Rzymianie wynaleźli cement, byli mistrzami wznoszenia kopuł i łuków architektonicznych. W kolejnych epokach naśladowano osiągnięcia Rzymian w dziedzinie planowania miast, budowy dróg i sposobu zarządzania państwem.
  • Infrastruktura (drogi i mosty) - Rzymskie drogi i mosty nie miały sobie równych w całym starożytnym świecie.