Historia
 
Historia I (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Wymień nazwy plemion, które zajęły 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Plemiona, które zajęły terytorium cesarstwa zachodniorzymskiego :

  • Germanowie.
  • Hunowie.
  • Wandalowie.
  • Goci (Wizygoci i Ostrogoci).
  • Swebowie.
  • Alanowie.