Historia
 
Historia I (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Dlaczego apostołowie początkowo starali się 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Dlaczego apostołowie początkowo starali się

5 Zadanie
6 Zadanie

Początkowo apostołowie starali się nawrócić na chrześcijaństwo tylko Żydów, ponieważ uważali, że Jezus jest Mesjaszem obiecanym przez Boga jedynie narodowi wybranemu. Dopiero z czasem zaczęli szerzyć swą wiarę wśród innych narodów. Jednym z największych apostołów pogan był św. Paweł z Tarsu. Podczas swoich podróży apostolskich udało mu się pozyskać wielu nowych wiernych. Zachowały się jego listy: do Tesaloniczan, Koryntian oraz Efezjan.