Historia
 
Historia I (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Co wiemy o życiu Chrystusa? 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Jezus urodził się w czasach panowania Oktawiana Augusta, kiedy namiestnikiem Galilei był Herodot Wielki, zapewne około 6 r. p.n.e. Nauki głosił w latach 14 - 30 n.e., w czasach sprawowania władzy przez cesarza Tyberiusza. Jezus z Nazaretu jako wędrowny prorok skupił wokół siebie grono wiernych uczniów nazywanych apostołami, czyli wysłańcami. Nauczał o miłości Boga i bliźniego. Zaznaczał, że każdy człowiek odpowie kiedyś za swoje czyny. Podczas Sądu Ostatecznego wszyscy ludzie zostaną zgromadzeni po prawej, bądź po lewej stronie Syna Bożego, który osądzi ich życie. Głosił nieśmiertelność dusz oraz wolną wolę ludzi stworzonych na obraz i podobieństwo Boga. Nauki Chrystusa spotkały się z wrogością żydowskich kapłanów. Za ich sprawą oraz namową rzymski namiestnik Judei - Poncjusz Piłat, ok. 30 r. n.e. skazał Jezusa na śmierć na krzyżu. Kara ta była przeznaczona dla niewolników i szczególnie niebezpiecznych przestępców. Opisane w Nowym Testamencie zmartwychwstanie Chrystusa i jego ukazanie się najbliższym uczniom dało początek chrześcijaństwu.