Historia
 
Historia I (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
  • 100 rok - I wiek n.e.
  • 101 rok - II wiek n.e.
  • 199 rok - II wiek n.e.
  • 1000 rok - X wiek n.e.
  • 1001 rok - XI wiek n.e.
  • 1500 rok - XV wiek n.e.