Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
W tak krótkim czasie stworzone zostały 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

W tak krótkim czasie stworzone zostały

Tekst źródłowy Zadanie
  • Oblicz, ile wieków po epoce klasycznej powstał tekst Plutarcha .

Plutarch - żył na przełomie I i II wieku n.e.

Epoka klasyczna w Grecji - V i IV wiek p.n.e.

Tekst Plutarcha powstał sześć wieków po epoce klasycznej .

  • Co zachwyca autora w ateńskich dziełach sztuki .

Ateńskie dzieła sztuki zachwycają Plutarcha ze względu na: dostojność, świeżość, zewnętrzne piękno, nieprzemijającą młodość i nigdy niestarzejącą się duszę.