Historia
 
Historia I (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Co stało się z państwem Aleksandra Wielkiego 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Śmierć Aleksandra Wielkiego w 323 r. p.n.e. zapoczątkowała proces rozpadu stworzonego przez niego imperium . Władca nie pozostawił po sobie następcy, który mógłby przejąć władzę. Jego syn - Aleksander IV był małoletni, a przyrodni brat Filip III - niezdolny do sprawowania władzy. Ponadto Aleksander nie zdążył stworzyć lojalnej wobec imperium elity, mogącej w przyszłosci utrzymać jedność państwa. Wodzowie, czyli diadochowie przez kilkadziesiąt następnych lat toczyli ze sobą wojny.

Ostatecznie imperium rozpadło się na trzy części - Macedonię z Grecją (I), północną Syrię, Azję Mniejszą oraz Mezopotamię (II) a także Egipt (III).