Historia
 
Historia I (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

Kim był Arystoteles? Z czego zasłynął?

7 Zadanie
8 Zadanie

Arystoteles - był obok Platona i Sokratesa najsławniejszym filozofem starożytności. Zasłynął jako umysł wszechstronny. Żył w IV w. p.n.e. Był osobistym nauczycielem Aleksandra Macedońskiego, twórcą logiki i założycielem własnej szkoły filozoficznej zwanej - Likejon. Pisał dzieła z zakresu przyrody, polityki, etyki, retoryki, poetyki oraz filozofii. Stworzył słynną doktrynę " złotego środka ", zalecającą umiar w każdym postępowaniu.