Historia
 
Historia I (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Co nowego wprowadził król Filip II 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Reformy Filipa II - armia :

  • Filip II udoskonalił swoją armię. Falangę macedońską wyposażono w kilkumetrowe włócznie, które umożliwiały jednoczesną walkę żonierzy w kilku pierwszych szeregach.
  • Oddziały piechoty zostały wsparte ciężkozbrojną konnicą, używaną jako grupa uderzeniowa.
  • Wprowadzono machiny oblężnicze, umożliwiające sprawne zdobywanie miast oraz twierdz.
  • Wzrosło znaczenie najemników w armii mecedońskiej.