Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
W jaki sposób Ateńczycy wychowywali chłopców 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Ateńczycy dbali zarówno o edukację jak i sprawność fizyczną chłopców. Do siódmego roku życia opiekę nad nimi sprawowała matka, po czym kierowano ich do szkoły, gdzie nauczano czytania i pisania, rachunków, greckiej historii oraz literatury. Jako elementarz służyły wówczas poematy Homera - " Iliada " i " Odyseja ", których uczono się na pamięć. Dzieci bogatszych Ateńczyków uczęszczały również na zajęcia z muzyki i gimnastyki. Chłopcy trenowali się w biegach, rzucie oszczepem i zapasach. Musieli wyrosnąć na dzielnych wojowników, broniących niepodległości swej polis.