Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Porównaj siły Persji i greckich polis w czasie 4.14 gwiazdek na podstawie 7 opinii

W czasie wojen grecko - perskich oddziały pod wodzą Dariusza I oraz Kserksesa znacznie przewyższały swą liczebnością greckie oddziały. Do bitwy pod Maratonem stanęło 25 tys. Persów, armia Aten była ponad dwa razy mniejsza. W czasie bitwy pod Termopilami siły perskie liczyły blisko 100 tys. żołnierzy oraz ok. 1000 okrętów. Grecy zmobilizowali 7000 żołnierzy, w tym 300 spartiatów.

GRECJA :

Atuty :

  • liczna i silna flota (małe i zwrotne triery);
  • zdyscyplinowane oddziały hoplitów, które potrafiły współdziałać w grupie;
  • wyszkoleni, bohaterscy Spartanie;
  • doskonali stratedzy i dowódcy wojskowi;

PERSJA :

Atuty :

  • liczna armia;
  • znakomita konnica, która na otwartym terenie mogła otoczyć oraz rozbić przeciwnika;
  • doskonała taktyka wojenna - perscy łucznicy zasypywali przeciwników gradem strzał, co przesądzało o wyniku bitwy, zanim jeszcze doszło do walki;
  • niezwyciężone oddziały Nieśmiertelnych;
  • sieć tajnych donosicieli, rozsianych po całym imperium;