Historia
 
Historia I (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
W tekście źródłowym A na s.107 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

W tekście źródłowym A na s.107

1 Zadanie
2 Zadanie

Perykles tak surowo oceniał ludzi, których nie interesowała polityka, ponieważ w Atenach każdy obywatel miał realny wpływ na losy polis. Mógł wystąpić przed zgromadzeniem i wypowiedzieć się na temat omawianej sprawy, a także zgłosić projekt własnej uchwały. Zgromadzenie ludowe posiadło szerokie uprawnienia - uchwalało prawa, decydowło o wydatkach z kasy państwowej, wysłuchiwało posłów przybyłych z innych państw, podejmowało decyzje w sprawie wypowiedzenia wojny i zawarcia pokoju. Ponadto najbiedniejszym Ateńczykom za udział w obradach wypłacano pewną sumę pieniędzy, tyle, ile mogliby zarobić przez jeden dzień. Zachęcano w ten spsoób do uczestnictwa w wielogodzinych posiedzeniach i angażowania się w sprawy polis.