Historia
 
Historia I (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Przeczytaj uważnie tekst źródłowy B 4.88 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Przeczytaj uważnie tekst źródłowy B

2 Zadanie
3 Zadanie

1. Mieszkańcy Tery zdecydowali się założyć kolonię z powodu :

a) powszechnych waśni między braćmi,

b) suszy, która zapewne doprowadziła do głodu ,

c) żądzy władzy Battosa, pragnącego zostać królem wyspy.

 

2. Autor tekstu daje do zrozumienia, że uczestnicy wyprawy powrócili z Afryki, gdyż :

a) nie umieli sobie poradzić w nowych warunkach ,

b) nudzili się,

c) zaczął padać deszcz, który zakończył suszę.

 

3. Z tekstu wynika, że mieszkańcy Tery :

a) obrzucili pociskami powracające okręty i przekazali ich załogom nakaz odpłynięcia do Afryki ,

b) obrzucili pociskami powracające okręty, ale nie próbowali nic przekazać ich załogom,

c) nie atakowali okrętów, ale ich załogom kazali odpłynąć do Afryki.