Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Badacze wciąż dyskutują nad przyczynami 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Badacze wciąż dyskutują nad przyczynami

1 Zadanie
2 Zadanie

PRZYCZYNY KRUCJAT

PAPIEŻ :

  • Agresywna polityka Turków seldżuckich wobec chrześcijan i utrudnianie dostępu pielgrzymom do Ziemi Świętej. 
  • Przemiany religijne w Europie - zmiana stosunku Kościoła do walki zbrojnej; ukształtowanie się ideału rycerza Chrystusa. 
  • Dążenia kolejnych papieży do umocnienia swojej pozycji w średniowiecznej Europie. 
  • Papież Urban II na synodzie w Clermont w 1095 r. wezwał chrześcijan do walki z niewiernymi o wyzwolenie z ich rąk Ziemi Świętej. Papież obiecywał uczestnikom wypraw zbawienie duszy. 

UCZESTNICY WYPRAW

  • Na skutek wzrostu liczby ludności w Europie Zachodniej - dużej grupie rycerstwa i chłopstwa zaczęło brakować środków na utrzymanie. Europie zagrażał głód.
  • Pragnienie zdobycia bogatych łupów oraz nowych ziem. 
  • Nadzieja na poprawę warunków materialnych.