Chemia
 
Świat chemii 2a (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Dorota Lewandowska, Anna Warchoł
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania: 2014

Wpisz do tabeli nazwy substancji tworzących

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

 

Planety Wenus Mars Jowisz
Naazwy substancji tlwnwk węgla(IV), azot tlenek węgla(IV), azot, argon wodór, hel, metan, woda, amoniak