Chemia
 
Świat chemii 2a (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Dorota Lewandowska, Anna Warchoł
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania: 2014
Uzupełnij tabelę według wzoru 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Uzupełnij tabelę według wzoru

3 Zadanie

I. 

Nazwa Wzór sumaryczny Wzór strukturalny Wartościowość pierwiastków Liczba atomów 
lub jonów
tworzących związek
tlenek sodu --- Na(I), O(II) 2 kationy sodu,
1 anion tlenkowy
tlenek węgla(II) C(II), O(II) 1 atom węgla
1 atom tlenu
chlorek miedzi(II) --- Cu(II), Cl(I) 1 kation miedzi
2 aniony chlorkowe
siarczek żelaza(III) --- Fe(III), S(II) 2 kationy żelaza
3 aniony siarczkowe
tlenek siarki(IV) S(IV), O(II) 1 atom siarki
2 atomy tlenu
tlenek węgla(IV) C(IV), O(II) 1 atom węgla
2 atomy tlenu
woda   Thumb 1232

H(I), O(II)

2 atomy wodoru
1 atom tlenu
amoniak   Thumb 1233 N(III), H(I) 1 atom azotu
3 atomy wodoru
tlenek siarki(VI)   Thumb 1231 S(IV), O(II) 1 atom siarki
3 atomy tlenu
tlenek chloru(VII)   Thumb 1166 Cl(VII), O(II) 2 atomy chloru
7 atomów tlenu
siarczek ołowiu(IV) --- Pb(IV), S(II) 1 kation ołowiu
2 aniony siarczkowe

 

II.

Zapis Sposób odczytu Zapis Sposób odczytu
5 atomów magnezu   3 cząsteczki tlenku węgla(II)
  5 cząsteczek tlenu   2 cząsteczki tlenku węgla(IV)
3 atomy wodoru   2 cząsteczki tlenku azotu(III)
3 cząsteczki wodoru 4 cząsteczki tlenku azotu(V)
2 atomy fosforu   3 cząsteczki tlenku krzemu
2 cząsteczki fosforu 1 cząśteczka tlenku fosforu(V)