Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dorota Lewandowska, Anna Warchoł
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania: 2014
Uzupełnij tabelę według wzoru 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Uzupełnij tabelę według wzoru

3 Zadanie

I. 

Nazwa Wzór sumaryczny Wzór strukturalny Wartościowość pierwiastków Liczba atomów 
lub jonów
tworzących związek
tlenek sodu --- Na(I), O(II) 2 kationy sodu,
1 anion tlenkowy
tlenek węgla(II) C(II), O(II) 1 atom węgla
1 atom tlenu
chlorek miedzi(II) --- Cu(II), Cl(I) 1 kation miedzi
2 aniony chlorkowe
siarczek żelaza(III) --- Fe(III), S(II) 2 kationy żelaza
3 aniony siarczkowe
tlenek siarki(IV) S(IV), O(II) 1 atom siarki
2 atomy tlenu
tlenek węgla(IV) `O=C=O` C(IV), O(II) 1 atom węgla
2 atomy tlenu
woda `H_2O`  

H(I), O(II)

2 atomy wodoru
1 atom tlenu
amoniak `NH_3`   N(III), H(I) 1 atom azotu
3 atomy wodoru
tlenek siarki(VI) `SO_3`   S(IV), O(II) 1 atom siarki
3 atomy tlenu
tlenek chloru(VII) `Cl_2O_7`   Cl(VII), O(II) 2 atomy chloru
7 atomów tlenu
siarczek ołowiu(IV) `PbS_2` --- Pb(IV), S(II) 1 kation ołowiu
2 aniony siarczkowe

 

II.

Zapis Sposób odczytu Zapis Sposób odczytu
`5\ Mg` 5 atomów magnezu `3\ CO`   3 cząsteczki tlenku węgla(II)
`5\ O_2`   5 cząsteczek tlenu `2\ CO_2`   2 cząsteczki tlenku węgla(IV)
`3\ H` 3 atomy wodoru `2\ N_2O_3`   2 cząsteczki tlenku azotu(III)
`3\ H_2` 3 cząsteczki wodoru `4\ N_2O_5` 4 cząsteczki tlenku azotu(V)
`2\ P` 2 atomy fosforu `3\ SiO_2`   3 cząsteczki tlenku krzemu
`2\ P_4` 2 cząsteczki fosforu `P_4O_10` 1 cząśteczka tlenku fosforu(V)