Chemia
 
Świat chemii 2a (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Dorota Lewandowska, Anna Warchoł
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania: 2014
Zmieszano 200cm³ 10-procentowego roztworu 5.0 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Zmieszano 200cm³ 10-procentowego roztworu

10 Zadanie
11 Zadanie

Dane:

Szukane:

- stężenie roztworu powstałego w wyniku zmieszania roztwori 1 i 2

- masa substancji rozpuszczonej w roztworze 1

- masa substancji rozpuszczonej w roztworze 2

- łączna masa substancji

- masa roztworu 1

- masa roztworu 2

- łączna masa roztworu

Rozwiązanie:

1) Znając gęstość roztworu 1 obliczamy jego masę:

2) Znając gęstość roztworu 2 obliczamy jego masę:

3) Obliczamy łączną masę roztworu

4) Obliczamy masę substancji w roztworze 1:

5) Obliczamy masę substancji w roztworze 2:

6) Obliczamy łączną masę substancji rozpuszczonej:

7) Obliczamy nowe stężęnie roztworu:

 

Odp. Stężęnie powstałego roztworu wynosi 31,9%