Chemia
 
Świat chemii 2 2015 (Podręcznik)
 
Autorzy: Anna Warchoł, Dorota Lewandowska, Andrzej Danel, Marcin Karelus
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania: 2015

Jaki ciąg reakcji chemicznych towarzyszy

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

Ciąg przemian skały wapiennej, czyli  w twardą zaprawę murarską:

  - otrzymywanie wapna palonego

  - otrzymywanie wapna gaszonego

  - otrzymywanie zaprawy murarskiej