Chemia
 
Świat chemii 2 2015 (Podręcznik)
 
Autorzy: Anna Warchoł, Dorota Lewandowska, Andrzej Danel, Marcin Karelus
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania: 2015

Tlenek węgla(II) i tlenek węgla(IV) powstają w procesie spalania węgla i związków oganicznych. Tlenek węgla(IV) można również otrzymać w reakcji rozkładu węglanów. Tlenek węgla jest również produktem oddychania komórkowego.