Chemia
 
Świat chemii 2 2015 (Podręcznik)
 
Autorzy: Anna Warchoł, Dorota Lewandowska, Andrzej Danel, Marcin Karelus
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania: 2015

Właściwości wodoru:

  • stan skupienia - gaz
  • barwa - brak
  • zapach - brak
  • rozpuszczalność w wodzie - słaba
  • gęstość -
  • temperatura wrzenia -
  • temperatura topnienia -