Chemia
 
Świat chemii 2 2015 (Podręcznik)
 
Autorzy: Anna Warchoł, Dorota Lewandowska, Andrzej Danel, Marcin Karelus
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania: 2015

Powodem powstawania kwaśnych deszczy jest obecność tlenków siarki  i azotu w powietrzu, które łączą się w parą wodną, tworząc kwasy i razem z deszczem spadają na ziemię. Kwasy siakowe i azotowe mają właściwości żrące i niszczę roślinność, a także dachy budynków.