Matematyka
 
Policzmy to razem 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2013

Trójkąty ACD i ABE przedstawione ...

3 Zadanie
4 Zadanie

△ACD jest podobny do △ABE w skali k=1,5.

Wiemy, że:

 

 

a) Obliczamy pole trapezu BCDE.

Zauważmy, że pole trapezu BCDE obliczymy odejmując od pola trójkąta ACD pole mniejszego trójkąta ABE.

Obliczmy brakujące długości boków tych trójkątów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obliczmy pole trójkąta ACD:

 

Obliczmy pole trójkąta ABE:

 

Obliczmy pole trapezu BCDE:

 

  

b) Obliczamy obwód trapezu BCDE.

Aby obliczyć pole trapezu BCDE, potrzebujemy znać długości odcinków BE oraz CD. 

Odcinek BE jest przeciwprostokątną trójkąta ABE, natomiast odcinek CD jest przeciwprostokątną trójkąta ACD.

Długości tych odcinków obliczymy korzystając z tw. Pitagorasa.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Musimy obliczyć jeszcze długości odcinków DE oraz BC.

 

 

 

 

 

Obliczamy obwód L trapezu BCDE:

 

 

 

Odp:  Pole trapezu jest równe  262,5cm 2 , a jego obwód  jest równy 93 cm.