Matematyka
 
Policzmy to razem 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2013

W dwóch workach znajdują się ...

3 Zadanie
1 Zadanie

W pierwszym worku znajduje się 15 kul, w tym 5 białych.

W drugim worku znajduje sie 25 kul, w tym 7 kul białych.

Oznaczmy:

x - ilość kul białych dodanych do pierwszego worka

y - ilość kul białych dodanych do drugiego worka

5+x - ilość białych kul w pierwszym worku, po dodaniu białych kul

15+x - ilość wszystkich kul w pierwszym worku, po dodaniu białych kul

7+y - ilość białych kul w drugim worku, po dadaniu białych kul

25+y - ilość wszystkich kul w drugim worku, po dodaniu białych kul

 

Zapiszmy jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania białej kuli z pierwszego worka, po dodaniu białych kul.

Prawopodobieństwo tego zdarzenia obliczymy dzieląc ilość kul białych w pierwszym worku (podaniu kul białych) przez ilość wszystkich kul w pierwszym worku (po dodaniu kul białych).

 

Zapiszmy jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania białej kuli z drugiego worka, po dodaniu białych kul.

Prawopodobieństwo tego zdarzenia obliczymy dzieląc ilość kul białych w drugim worku (podaniu kul białych) przez ilość wszystkich kul w drugim worku (po dodaniu kul białych).

 

Oba prawdopodobieństwa muszą być sobie równe.

Wiemy także, że ilość dodanych kul wynosiła 16, czyli:

 

 

Zapiszmy układ równań:

Przekształćmy pierwsze równanie.

 

Układ rozwiązemy metodą podstawiania. Z drugiego równania obliczmy x.

Podstawmy obliczony x do pierwszego równania.

Doprowaźmy równanie do najprostszej postaci.

 

 

 

 

 

 

 

Do drugiego worka dołożono 11 białych kul.

Podstawmy obliczony y do równania x=16-y, aby obliczyć x.

 

 

Do pierwszego worka dołożono 5 kul.

Sprawdźmy czy po dołożeniu do worków odpowiedniej ilości białych kul, prawdopodobieństwo wylosowania białej kuli dla obu worków będzie takie same.

W pierwszym worku jest 15 kul, dokładamy 5 kul, więc jest 20 kul. 

Białych kul było 5 dodaliśmy jeszcze 5, więc jest teraz 10 białych kul.

 

W drugim worku jest 25 kul, dokładamy 11 kul, więc jest 36 kul. 

 

Białych kul było 7, dodaliśmy jeszcze 11, więc jest teraz 18 białych kul.

 

Prawdopodobieństwo po dodaniu bialych kul jest takie same dla obu worków.

 

Odp: Do pierwszego worka należy dołożyć 5 kul, a do drugiego 11 kul.