Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2013
Określ, czy zdanie jest prawdziwe ... 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Określ, czy zdanie jest prawdziwe ...

2 Zadanie
3 Zadanie

Jeśli wszystkie liczby w danym ... -  FAŁSZ

Jeżeli liczby są ujemne, to ich suma także jest liczbą ujemną. 

Dzielimy ujemną liczbę przez liczbę dodatnią, ponieważ ilość danych zawsze będzie liczbą dodatnią.

Otrzymujemy w wyniku liczbę ujemną.

 

Jeśli dziewięć liczb jest ... -  PRAWDA

Np. 1,1,1,1,1,1,1,1,1,-20

 

Otrzymana średnia jest liczbą ujemną.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

Jeśli dwie liczby są ... -  PRAWDA

Np. 4, 5, -2, -1, -6 

`"Śr"=(4+5+(-2)+(-1)+(-6))/5=(9-2-1-6)/5=0/5=0` 

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

Średnia czterech liczb ... -  FAŁSZ

Suma czterech liczb ujemnych nadal będzie liczbą ujemną. 

Aby obliczyć średnią arytmetyczną tych liczb dzielimy sumę, która jest liczbą ujemną, przez 4, czyli otrzymujemy liczbę ujemną.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

Średnia dwóch liczb ... -  FAŁSZ

Średnia dwóch liczb będzie zawsze większa od jednej z tych liczb lub jeżeli obie liczby są takie same, to będzie równa tym liczbom.