Matematyka
 
Policzmy to razem 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2013
Określ czy wypowiedź o funkcji ... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Określ czy wypowiedź o funkcji ...

3 Zadanie
4 Zadanie

- Liczba 6 jest wartością funkcji f dla pewnego argumentu.  FAŁSZ

(Najwyższa wartość funkcji to 5.)

 

- Wartość równą 1 / 2 funkcja f przyjmuje dla czterech różnych argumentów. PRAWDA

 

- Dla argumenu 0 funkcja f przyjmuje wartość 2.  FAŁSZ

(Dla argumentu 0 funkcja f przjmuje wartość równą 3.)

 

- Funkcja f przyjmuje wartość 0 dla argumentów: -2, 2 i 6.  PRAWDA

 

- Dla argumentów większych od 2, ale mniejszych od 6 funkcja f przyjmuje wartości ujemne.  PRAWDA