Matematyka
 
Policzmy to razem 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2013

Na podstawie opisu zaznacz ...

1 Zadanie
2 Zadanie

a) Wartość funkcji f jest dwukrotnie większa od argumentu.

Możemy zapisać wzór funkcji:

 

Wartość, czyli y, jest dwukrotnie większa od argumentu, czyli od x.

Stwórzmy tabelę:

x

-3

-1

0

1,5

2

y=f(x)

-6

-2

0

3

4

 

Wykres:

 

b)  Wartość funkcji g stanowi 20% argumentu.

Możemy zapisać wzór funkcji:

 

   

Wartość, czyli y, stanowi 1 / 5 argumentu, czyli  1 / 5 x.

Tabela:

x

-5

-2,5

0

2,5

5

y=g(x)

-1

-0,5

0

0,5

1

 

Wykres:

 

c)  Wartość funkcji h jest ilorazem liczby 6 przez argument.

Możemy zapisać wzór funkcji:

 

   

Tabela:

x

-3

-2

-1

1

4

y=h(x)

-2

-3

-6

6

6 / 4 = 3 / 2

 

Wykres:

 

d)  Wartość funkcji t jest kwadratem argumentu.

Możemy zapisać wzór funkcji:

 

   

Tabela:

x

-2

-1

0

1

2

y=t(x)

4

1

0

1

4

 

Wykres: