Matematyka
 
Policzmy to razem 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2013

Figury na rysunku tworzone ...

3 Zadanie
4 Zadanie

a)

Zauważmy, że gdy są 2 prostokaty, to obwód jest równy 12.

Gdy są 3 prostokąty obwód wynosi 16.

Przy 4 prostokątach obwód wynosi 20.

 

 

  

Zauważmy, że przy "n" oznaczajacym ilość prostokątów możemy zapisać wzór:

 

 

b)

Obliczmy obwód jednego prostokąta. Zastosujmy powyższy wzór.

Przyjmujemy n = 1.

 

Obliczyliśmy, że obwód jednego prostokąta to 8.

Z rysunku wiemy także, że długość krótszego boku prostokąta to 1.

Oznaczmy długość drugiego boku przez "x". Zapiszmy równanie opisujące obwód tego prostokąta.

 

Podstawmy L 1 =8.

 

 

 

Długość dłuższego boku prostokąta to 3. 

Pojedynczy prostokąt ma wymiary 3 x 1.

 

Obliczmy pole jednego prostokąta.

 

Pole jednego prostokąta to 3 j 2 .

 

Figura składająca się z dwóch prostokątów będzie mieć pole równe 3∙2=6 [j 2 ].

Figura składająca się z trzech prostokątów będzie mieć pole równe 3∙3=9 [j 2 ].

Figura składająca się z czterech prostokątów będzie mieć pole równe 3∙4=12 [j 2 ].

Wzór na pole figury w zależności od ilości prostokątów ("n") bedzie opisane wzorem: