Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2013
Wpisz w puste pola grafu... 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wpisz w puste pola grafu...

2 Zadanie
3 Zadanie

 

Popatrzmy na równanie oznaczone numerem 1.

 

Musimy dodać takie wyrażenia, aby współczynniki po prawej i lewej stronie równania się zgadzały.

Po lewej stronie równania mamy 2x, a po prawej 6x. Co musimy dodać do 2x, aby otrzymać 6x?

 

W puste miejsce wpisujemy 4x .

 

Po lewej stronie równania mamy -6y, a po prawej -7y. Co musimy dodać do -6y, aby otrzymać -7y?

 

W puste miejsce wpisujemy  -y .

 

Po lewej stronie równania mamy 1, a po prawej 6. Co musimy dodać do 1, aby otrzymać 6?

 

W puste miejsce wpisujemy  5 .

 

W kwadracik wpisujemy wyrażenie 4x-y+5.

 

Możemy rozwiązać kolejny przykład w inny sposób.

Zapiszmy równanie oznaczone numerem 2.

Odwrotnością dodawania jest odejmowanie, wystarczy od wyniku odjąć znany składnik sumy np.

 

Zastosujmy to do naszego równania.

 

 

Opuszczamy nawias, zmieniając znaki wyrażeń w nawiasie na przeciwne.

 

Porządkujemy wyrażenia. 

 

W kwadracik należy wpisać 2x+8y-3.

 

Zapiszmy równanie oznaczone numerem 3.

 

Postępujemy tak samo jak w powyższym przykładzie.

Od 6x+2y-2 odejmujemy 8x+y+3.

 

 

Opuszczamy nawias, zmieniając znaki wyrażeń w nawiasie na przeciwne.

 

Porządkujemy wyrażenia. 

   

W kwadracik należy wpisać -2x+y-5.