Matematyka
 
Policzmy to razem 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2013
Wykonaj obliczenia i wpisz w puste ... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wykonaj obliczenia i wpisz w puste ...

1 Zadanie
2 Zadanie

a)

Oznaczmy przez x cenę początkową.

Nowa cena, po podwyżce o 25% wynosi 1,25x, ponieważ:

 

 

Różnica pomiędzy nową ceną, a ceną początkową wynosi 0,25x, gdyż:

 

 

Chcemy obliczyć jaką częścią nowej ceny jest różnica cen.

Następnie otrzymany ułamek zapisujemy w procentach, czyli mnożymy ułamek przez 100%.

 

 

Aby powrócić do ceny początkowej, należy zwiększoną cenę obniżyć o 20 %.

 

b)

Oznaczmy przez x cenę początkową.

Nowa cena, po obniżce o 20% wynosi 0,80x, ponieważ:

 

 

Różnica pomiędzy starą ceną, a nową ceną wynosi 0,20x, gdyż:

  

 

Chcemy obliczyć jaką częścią nowej ceny jest różnica cen.

Następnie otrzymany ułamek zapisujemy w procentach, czyli mnożymy ułamek przez 100%.

  

 

Aby powrócić do ceny początkowej, należy obniżoną cenę zwiększyć o 25 %.