Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2013
Określ, czy wypowiedzi podane w tabeli są prawdziwe, czy fałszywe. 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Określ, czy wypowiedzi podane w tabeli są prawdziwe, czy fałszywe.

4 Zadanie
5 Zadanie
1 Zadanie

 

 

Prawda

Fałsz

 

X

 
 

X

 
`"Liczba"-1 1/2 \ "leży na osi liczbowej dalej od liczby" -3 3/4\ "niż liczba" -1/4.`     

X

`"Liczba"-2 1/5 \ "leży dwukrotnie dalej na osi liczbowej od liczby" \ 4/5\ "niż liczba" \ 3 4/5.`      

X

  ` `