Matematyka
 
Policzmy to razem 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2013
Na rysunku przedstawiono plan działki, która ma kształt czworokąta ABCD. 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Na rysunku przedstawiono plan działki, która ma kształt czworokąta ABCD.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

a)  Obliczamy pole powierzchni działki czyli czworokąta ABCD. Składa się on z trójkąta ABD oraz trójkąta BCD. 

Obliczamy pole powierzchni trójkąta ABD.
 

Obliczamy pole powierzchni trójkąta BCD.
 

Pole powierzchni czworokąta ABCD (pole działki):
 

 

   

Obliczamy ile arów ma działka:
  

 

b) Obliczamy obwód trójkąta ABD. 
 

Obwód kwadratu jest równy obwodowi trójkąta ABD, więc:
 

Obliczamy długość jednego z boków kwadratu.
   

Obliczamy pole powierzchni tego kwadratu.
 

Porównujemy pole powierzchni działki z polem powierzchni kwadratu.
   


Odp.: Pole powierzchni kwadratu   nie jest większe od pola powierzchni działki.