Matematyka
 
Policzmy to razem 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2013

Bryłę na rysunku tworzą dwa stożki o wspólnej podstawie, która jest kołem

17 Zadanie
18 Zadanie

 

 

 

Obliczamy długości tworzących stożków, składających się na byłę:
 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
  

 

Obliczamy pole powierzchni całkowitej bryły. Pole to składa się z sumy pól powierzchni bocznych obu stożków.
 


Pole powierzchni kuli ma być równe polu powierzchni bryły. Obliczamy promień R kuli:
 
 
 

   

     

 

Odpowiedź:

Promień tej kuli jest równy: