Matematyka
 
Policzmy to razem 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2013

Wojtek oszacował objętość kapsuły ...

5 Zadanie
1 Zadanie

Kapsuła składa się z walca i dwóch półkul, które tworzą kule.

Aby obliczyć jej objętość obliczamy objętość walca o wysokości 200 cm oraz promieniu 27 cm ( promień jest połową średnicy, średnica ma 54 cm).

oraz objetość kuli o promienu równym 27 cm.

Obliczamy objętość środkowej części kapsuły, czyli walca.

 

 

 

 

Obliczamy objętość kuli (kulę tworzą dwie półkule o promieniu 27 cm).

   

 

Obliczamy objętość całej kapsuły ratunkowej:

 

 

 

Otrzymaną wartość zaokrąglamy do tysięcy centymetrów.

 

 

Odp: Wojtek otrzymał wartość 172000cm 3 .