Matematyka
 
Policzmy to razem 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2013
Rysunek przedstawia fragment siatki ... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Rysunek przedstawia fragment siatki ...

3 Zadanie
4 Zadanie

Aby obliczyc pole powierzchni całkowitej ostrosłupa, potrzebujemy znać pole podstawy oraz pole powierzchni bocznej.

 

Ostrosłup jest prawidłowy czworokątny, więc w jego podstawie znajduje się kwadrat o boku 40 cm.

 

Ściana boczna jest trójkątem o wysokości 29 cm.

Pole powierzchni bocznej obliczymy mnożąc 4 razy pole ściany bocznej (bo ostrosłup prawidłowy czworokątny ma 4 takie same ściany).

 

 

Rysunek pomocniczy:

Mamy obliczyć objętość tego ostrosłupa, więc potzrebujemy długość jego wysokości.

Długość wysokości obliczymy korzystając z tw. Pitagorasa:

 

 

 

 

 

Obliczamy objętość ostrosłupa:

 

 

Odp: Pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa wynosi 3920 cm 2 , a jego objętość to 11200 cm 3 .