Matematyka
 
Policzmy to razem 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2013
Podstawa graniastosłupa prawidłowego jest ... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Podstawa graniastosłupa prawidłowego jest ...

1 Zadanie
2 Zadanie

W podstawie graniastosłupa znajduje się sześciokąt foremny o boku równym 12 cm.

Pole sześciokąta obliczymy mnożąc 6 razy pole powierzchni trójkąta równobocznego o boku równym 12 cm.

 

 

Rysunek pomocniczy:

Wiemy z treści zadania, że pole jednej ściany bocznej (zaznaczona kolorem żółtym) jest równe polu podstawy.

 

Ściana boczna jest prostokątem o wymiarach 12 cm na H -(H jest wysokością graniastosłupa).

 

 

 

 

Objętość graniastosłupa obliczamy ze wzoru:

 

 

 

Odp: Objętość graniastosłupa jest równa 11664 cm 3 .